Czym jest segregacja śmieci? Definiując ją z praktycznego punktu widzenia – to sposób na usprawnienie utylizacji oraz odzysku odpadów. Sortowanie jest jednak czymś znacznie więcej – to warunek, jaki coraz częściej stawiamy sobie, aby nie utonąć w górze śmieci.

W skali roku, tylko w naszym kraju, „produkujemy” miliony ton odpadów (całe setki milionów – jeśli dodać do tego odpady przemysłowe). Przeciętne, trzyosobowe, gospodarstwo domowe wytwarza w okresie 12 miesięcy prawię tonę odpadów. Ich systematyzacja na konkretne podgrupy jest więc konieczna. Segregacja polega w dużej mierze na takim właśnie podziale – z uwagi na rodzaj surowca, z którego składa się odpad. Dzięki prawidłowo przeprowadzanej segregacji można uniknąć nadmiernego składowania odpadów na rzecz ich przetwarzania. Dzięki temu: uzyskuje się surowce wtórne, oszczędza się ilość wprowadzonych szkodliwych i nieulegających rozkładowi odpadów, oszczędza się zużycie energii. Segregacja sprawia, że generowanych jest mniej ścieków oraz zanieczyszczeń do atmosfery. Jest pierwszym ogniwem recyklingu.
Dzięki sortowaniu śmieci dbamy o środowisko naturalne – gleba jest mniej zanieczyszczona, lasy mogą się rozwijać, a powietrze zawiera mniej dwutlenku węgla. W wielu krajach sortowanie śmieci obniża również koszty ich wywozu. Jak będzie w Polsce – trudno na razie określić, bowiem nie wprowadzono jeszcze segregacji na skalę ogólnokrajową.
Jak poprawnie segregować? W naszym kraju jest to regulowane na poziomie gmin, jednak warto trzymać się także pewnych ogólnych zasad. Plastikowe butelki zgniatamy. Nakrętki powinny być zostawione na pojemnikach (lub zbierane osobno). Śmieci przed wrzuceniem do kontenera nie trzeba myć (w tej kwestii przodują zdecydowanie Japończycy – w ich kraju to obowiązek). Szkło dzielimy ze względu na jego kolor (osobno białe, osobno kolorowe), do powtórnego użytku przeznaczmy papier, tekturę. Istotne jest również oddzielanie śmieci nieorganicznych i organicznych (niektóre gminy wprowadziły podział na „suche” i „mokre” odpady). Bardzo ważnym elementem sortowania śmieci jest właściwe utylizowanie starych sprzętów RTV i AGD oraz baterii (tzw. elektrośmieci). Wyrzucamy je tylko w przeznaczonych do tego miejscach. Podobnie postępujemy z lekami. Tego typu odpady wymagają szczególnej ostrożności. Segregacja w naszym kraju jest jednak o wiele łatwiejsza niż na zachodzie. Ale o tym, czy będzie powszechnie stosowana – przekonamy się dopiero, kiedy przepisy obejmą większość miast i gmin.

Udostępnij :)

Leave A Reply