Ekologiczna problematyka jest niezwykle zróżnicowana, przez co samo pojęcie ekologii trudno jest zdefiniować. Na ogół używa się go współcześnie w znaczeniu potocznym, mając na myśli określony styl życia, uwzględniający w codziennych działaniach dbanie o środowisko.

Ekologię utożsamia się więc z działaniami takimi jak: segregowanie śmieci, używanie przyjaznych dla naturalnego otoczenia produktów, jedzenie zdrowej żywności z ekologicznych upraw, wspieranie akcji mających na celu zaprzestanie nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych itp.
Nie należy definiować ekologii jako ochrony środowiska.
Termin ten oznacza znacznie więcej. Jest to gałąź nauki, która zajmuje się szeroko pojętym funkcjonowaniem przyrody oraz jej strukturą. Ekologia bada także relacje, jakie zachodzą w przyrodzie między poszczególnymi organizmami, a także między organizmami a ich środowiskiem.
Dziedzinę można podzielić na ekologię organizmów (autekologię), oraz ekologię systemów – również o zakresie globalnym (synekologię). Oczywiście podziałów jest znacznie więcej, tym bardziej, że ekologia jak każda nauka stale się rozwija. A postępująca degradacja środowiska sprawia, że konieczne jest wynajdywanie coraz to nowych rozwiązań, aby zachować (lub choć częściowo przywrócić) pewną równowagę. Choć w ekologii chodzi nie tylko o działanie, ale też o opisywanie i systematyzowanie środowiska, to jednak najbardziej do ludzkiej wyobraźni przemawia właśnie ekologia stosowana.Wiąże się ona z wszystkimi tymi działaniami, które są mniej lub bardziej spektakuralne i widoczne. Jednak równie ważne (jak w każdej nauce) są badania – polegające zarówno na wykrywaniu prawidłowości, związków i zależności pomiędzy wszystkimi organizmami na ziemi i ich środowiskiem (organicznym oraz nieorganicznym). Ekologia posiada własną metodologię badań, ale jednocześnie jest otwarta na inne nauki. Nie jest nauką ściśle holistyczną – często stosuje również metody redukcjonistyczne.

Udostępnij :)

Leave A Reply