Co jakiś czas pewien temat z zakresu szeroko pojętej ekologii staje się modny… Wtedy jest on niemal stale obecny w mediach, eksploatowany aż do znudzenia. Tak było z GMO.

Słychać było głównie głosy oburzonych przeciwników tego typu żywności, powtarzające ciągle te same argumenty (nawiasem mówiąc trudne do weryfikacji). GMO – czyli organizmy genetycznie modyfikowane, są utożsamiane głównie z taką żywnością. Genomy są w takich organizmach zmieniane metodami inżynierii genetycznej, aby zmienić (lub stworzyć nowe) cechy fizjologiczne.
W GMO modyfikacje mogą polegać na: zmianie aktywności genów występujących w tym organizmie naturalnie; wprowadzeniu nowych kopii własnych genów tego organizmu; bądź wprowadzeniu genów z innego gatunku organizmu (np. w żywności transgenicznej). Produkcja żywności genetycznie modyfikowanej podlega niezwykle surowym regulacjom na terenie Unii Europejskiej. W naszym kraju taki nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych i sanitarnych sprawują Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych.Modyfikacje genetyczne budzą niemałe kontrowersje. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy tego typu działań mają jednak swoje racje.

Do zalet żywności modyfikowanej genetycznie możemy zaliczyć to, że:

  • mogą być uprawiane nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych, gorszych warunkach glebowych;
  • nie trzeba używać do ich produkcji dużej ilości pestycydów
  • żywność produkowana w ten sposób ma lepszą jakość – wygląda korzystniej, ma lepsze walory zapachowe, smakowe;
  • trwałość produktów może być przedłużona (zwłaszcza w przypadku warzyw czy owoców);
  • organizmy modyfikowane mogą służyć do produkcji biopaliw (tym samym ich ceny mogą być niebawem niższe);

Natomiast przeciwnicy GMO podnoszą następujące argumenty:

  • nie wiadomo, jaki jest skutek spożywania organizmów transgenicznych dla zdrowia ludzkiego (ale skoro nie wiadomo, to czy musi być negatywny?);
  • rośliny o zmienionym genomie mają mniej witamin i substancji mineralnych od żywności niemodyfikowanej;
  • żywność modyfikowana genetycznie nie jest odpowiednia dla alergików;
  • GMO nie rozwiąże problemu głodu na świecie – ponieważ jej produkcja i sprzedaż przynoszą korzyści głównie wielkim korporacjom (które nierówno dystrybuują żywność uwzględniając tylko własny zysk).

Warto rozważyć zarówno argumenty za i przeciw. Jednakże musimy też zdać sobie sprawę, że z jednej strony każda ingerencja w naturę wiąże się z określonym ryzykiem, a z drugiej – zawsze należy poczekać na wyniki miarodajnych badań, i nie wydawać wyroków zbyt wcześnie.

Udostępnij :)

Leave A Reply